mtegm@meb.gov.tr +90 312 413 13 01

Ulusal Referans Noktası (URN)

URN, mesleki eğitim sistemleri ve mesleki yeterlikler konusunda bilgi alınabilecek ilk başvuru noktasıdır.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesinde olan URN, Avrupa Ulusal Referans Noktaları ağında yer almaktadır.

Türk Ulusal Referans Noktası, hem Türkiye'deki hem de Avrupa Birliği ülkelerindeki mesleki eğitim sistemleri ve mesleki yeterlilikler hakkında bilgi edinmek isteyenlerin başvurabileceği ilk temas noktasıdır.

Ulusal Referans Noktası, 2008-2009 eğitim-öğretim yılından itibaren orta dereceli mesleki eğitim kurumlarından mezun olacak öğrencilere istekleri doğrultusunda diplomalarıyla birlikte verilecek olan ve diploma sahibinin kazanmış olduğu beceri ve yeterliklerin özellikle yurtdışında olmak üzere işverenler ve eğitim kurumları tarafından daha kolay ve açık şekilde anlaşılmasını sağlayacak olan Europass Sertifika Eklerinin düzenlenmesi ile ilgili iş ve işlemleri de koordine etmektedir.

Koordinasyon

İlgili ulusal organlarla işbirliği içinde Europass belgelerinin temin edilmesi veya düzenlenmesine yönelik faaliyetleri koordine edilecek, uygun hallerde bu faaliyetler yerine getirilecektir.

İdare

Europass konusunda ulusal bilgilendirme sistemini kurulacak ve bu sistem idare edilecektir.

Gelişim

Europass kullanımının gelişmesi sağlanacaktır.

Rehberlik

İlgili ulusal organlarla işbirliği içinde, vatandaşların Europass konusunda yeteri kadar bilgilendirilmeleri ve rehberlik almaları sağlanacaktır.

  • Avrupa'da öğrenme fırsatları, eğitim ve öğretim sistemlerinin yapısı, öğrenme amaçlı hareketlilik ile ilgili diğer konular konusunda bilgilendirme ve rehberlik verilmesi kolaylaştırılacaktır.
  • Bu kararla ilgili tüm faaliyetler için Topluluğun mali desteğini ulusal düzeyde yönetilecektir.

Sertifika Ekleri

MEB, MYK ve Üniversite Sertifika Ekleri (Türkçe-İngilizce)

MEB

MYK

Üniversite

Toplam

Europass

Europass

Europass dokümanları, Avrupa Birliği düzeyinde bir eğitim programına girmek isteyen veya iş arayan Avrupa vatandaşlarının gönüllü kullanımına açık ve sahip oldukları niteliklerini ve yeterliliklerini daha iyi göstermelerinde yardımcı olmak amaçlı yetkinlik ve yeterliliklerde şeffaflığı sağlayan bir dokümanlar klasörüdür.

Son yıllarda gerek Avrupa Birliği düzeyinde gerekse uluslar arası düzeyde bir eğitim programına girmek isteyen veya iş arayan Avrupa vatandaşlarına sahip oldukları niteliklerini ve yeterliklerini daha iyi göstermelerinde yardımcı olmak üzere bir dizi araç geliştirilmiştir. Bunlardan biri de, Yeterlikler ve Nitelikler için Tek Avrupa Çerçevesi –kısaca Europass- olarak adlandırılan, 15 Aralık 2004 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 2241/2004/EC sayılı kararı ile kabul edilmiş olan ve beş adet belgeden oluşan Europass'tır. Europass Kararında belirtilen faaliyetler katılım aday ülkeler ile Avrupa Ekonomik Alanı ülkeleri içinde yer alan ancak AB üyesi olmayan ülkelere de açık olacaktır.

Europass CV

Europass'ı kullanmak isteyen herkes Europass Özgeçmişi doldurarak başlayabilir. Europass Özgeçmiş (CV) becerilerinizi ve yeterliliklerinizi görülür hale getirmenizi sağlar.

Europass Beceri Pasaportu

Europass Beceri Pasaportu, iş veya eğitim bulmak için;becerilerinizi geçerli kılmak için; beceri ve yeterliliklerinizi belgelemenize yardımcı olur.


Europass Sertifika Ekleri

Europass Sertifika Eki mesleki öğretim ve eğitim sertifikasına sahip kişilere verilir.

Europass Hareketlilik

Europass Hareketlilik bir kişinin öğrenim veya eğitim amacıyla başka bir Avrupa ülkesinde geçirdiği bir organize dönemin (Europass Hareketlilik Deneyimi) kaydıdır.

Europass Diploma Eki

Europass Diploma Eki, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) 'na bağlı kuruluşların mezunlarına diplomaları ile birlikte verilir.


İletişim

İletişim

Adres:

Milas Sok No:21
Yenimahalle, Ankara

E-Posta:

mtegm@meb.gov.tr

Tel:

+90 312 41313 01