Europass

Referans Noktaları

Türkiye'de Eğitim Öğretim Sistemi

Gelişmiş Ülkelerde Eğitim Sistemi

URN

Ulusal Referans Noktası (URN), mesleki eğitim sistemleri ve mesleki yeterlikler konusunda bilgi alınabilecek ilk başvuru noktasıdır. Tüm Ulusal Referans Noktaları bir ağın parçasıdır.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesinde olan URN, Avrupa Ulusal Referans Noktaları Ağında yer almaktadır.>>>> DevamıEuropass Kapsamı

Türk Ulusal Referans Noktası, hem Türkiye'deki hem de Avrupa Birliği ülkelerindeki mesleki eğitim sistemleri ve mesleki yeterlilikler hakkında bilgi edinmek isteyenlerin başvurabileceği ilk temas noktasıdır.

Ulusal Referans Noktası, 2008-2009 eğitim-öğretim yılından itibaren orta dereceli mesleki eğitim kurumlarından mezun olacak öğrencilere istekleri doğrultusunda diplomalarıyla birlikte verilecek olan ve diploma sahibinin kazanmış olduğu beceri ve yeterliklerin özellikle yurtdışında olmak üzere işverenler ve eğitim kurumları tarafından daha kolay ve açık şekilde anlaşılmasını sağlayacak olan Europass Sertifika Eklerinin düzenlenmesi ile ilgili iş ve işlemleri de koordine etmektedir.


AÇIKLAMA:

1.Sertifika Eki diploma yerine geçen bir belge değildir. Diploma almaya hak kazanmış bireyin edindiği beceri ve yeterliklerin anlaşılmasını kolaylaştıran bir belgedir.

2.2015-2016 eğitim-öğretim yılı sonundan itibaren mesleki ve teknik eğitim kurumlarından mezun olan tüm öğrencilere isteyip istemediklerine bakılmaksızın diplomalarıyla birlikte verilecektir.

3. Sertifika Eki üzerinde herhangi bir ekleme veya değişiklik yapılmayacaktır (Öğrenci adı-soyadı vb. gibi)

4. Verilen sertifika ekleri kayıt altına alınacaktır (Veritabanı ve istatistikî bilgiler için).

5.Sertifika eki bir Europass belgesidir ve diğer belgelerle (transkript vb.) karıştırılmamalıdır.

Bu ekranı kapatmak için tıklayınız.